Głos Wodzisławia

Palanty z Solidarności

1992-10-17_GW_Palanty_z_Solidarnosci-1-146x150 Głos WodzisławiaSprawę „palantów z Solidarności” zapoczątkował niedorzeczny akt oskarżenia, sporządzony przez prokuratora Karola Grzywacza z Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim. Oskarżono mnie o czyn, którego nie popełniłem – aby tylko przypodobać się wówczas „jedynie słusznej” sile przewodniej jaką była NSZZ „Solidarność”. Niemałą rolę w oskarżeniu odegrał prokurator Jan Maniara.

W procesie politycznym, poprzedzonym kryminalnymi poczynaniami moich prześladowców zostałem bezprawnie (wbrew faktom oraz z naruszeniem prawa) skazany przez sądy: Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim (sędzia: wiceprezes Eugeniusz Paloc) i Wojewódzki w Katowicach (sędziowie: Jolanta Góralczyk, Janusz Jaronin, Józefa Kozera-Dyduch) na początku 1992 za rzekome zniesławienie wojewody katowickiego i NSZZ „Solidarność”.

Po bezprawnym wyroku, wskutek mojej odmowy uznania bezprawnego wyroku, zostałem osadzony w Zakładzie Karnym w Wojkowicach, gdzie miałem odbyć „karę” blisko roku pozbawienia wolności. Wskutek oburzenia opinii publicznej, dziennikarzy, posłów, senatorów, Rzecznika Praw Obywatelskich, Komitetu Helsińskiego, Biura Interwencji Kancelarii Senatu R.P. oraz protestów międzynarodowych organizacji praw człowieka m.in. Amnesty International, Helsinki Watch, Fund Free Speech (Nowy York, USA) została wniesiona rewizja nadzwyczajna Prokuratora Generalnego, a Sąd Najwyższy nakazał wstrzymać wykonywanie bezprawnego wyroku.

Zostałem wstępnie oczyszczony z zarzutów wyrokiem Sądu Najwyższego, a po siedmiu latach uniewinniony wyrokami sądów: Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim oraz Wojewódzkiego w Katowicach. Żaden ze sprawców tego bezprawia nie został nigdy ukarany.

  *   *   *

Głos Wodzisławia

To ta niewielka gazetka (właściwie ulotka) formatu A4 (po rozłożeniu), powielana na kserokopiarce, tak rozsierdziła dygnitarzy ze śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”, że stała się „podstawą faktyczną” sprokurowanego politycznie oskarżenia a następnie bezprawnego pozbawienia wolności Ryszarda Zająca…

numer 1 – 30 lipiec 1991

1991-07-30_Glos_Wodzislawia_1 Głos Wodzisławia

1991-07-30_Glos_Wodzislawia_2 Głos Wodzisławia

numer 2 – 5 sierpień 1991

1991-07-30_Glos_Wodzislawia_3 Głos Wodzisławia

1991-07-30_Glos_Wodzislawia_4 Głos Wodzisławia

WESPRZYJ FUNDACJĘ DLA DEMOKRACJI – WPŁAĆ PROSZĘ DATEK NA KONTO

PKO BP S.A. nr konta: 71 1020 2498 0000 8902 0590 7557

 
pixel Głos Wodzisławia

 

pobierz blankiet wpłaty

 

 

powrót na stronę startową