Poseł na Sejm R.P.

Uważano mnie za politycznego oryginała, bo tą barwę polityczną cenię najbardziej. „Polityka” nazwała mnie „człowiekiem – lawiną”…

W Sejmie m.in. walczyłem o sprawy regionu, z klerykalizacją, o wprowadzenie podatku kościelnego, likwidację tzw. Komisji Majątkowej. Żądałem rozliczenia Lecha Wałęsy z miliona dolarów. W 1994 roku zabrałem mu 50 mld. zł z budżetu Kancelarii prezydenta R.P. na budowę Biblioteki Śląskiej… Ryszard M. Zając

Poseł na Sejm R. P.

W wyborach parlamentarnych 1993 roku uzyskałem 9 185 głosów wyborców. Do Sejmu R.P. wybrano mnie na fali społecznego oburzenia sprawą „palantów z Solidarności”. Wskutek tego procesu politycznego, bezprawnie mnie skazano oraz pozbawiono wolności. W efekcie tej sprawy zostałem uznany pierwszym więźniem politycznym III R.P.

W trakcie kadencji parlamentarnej miałem 119 wystąpień na forum Sejmu R.P., 197 interpelacji, 3 zapytania, 8 oświadczeń. Podjąłem się ok. 1500 interwencji poselskich w różnych sprawach życiowych wyborców, tj. statystycznie ok. jednej dziennie. W trakcie kadencji 1993-1997 w prasie drukowanej opublikowano ponad tysiąc publikacji prasowych o mojej pracy parlamentarnej, tj. statystycznie jedną publikację co półtora dnia…

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej   II kadencja (1993-1997)

Sejm_RP-150x150 Poseł na Sejm R.P.Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z 23 września 1993 o wynikach wyborów do Sejmu R. P. 19 września 1993

okręg wyborczy nr 15:  Ryszard Marek Zając – 9 185 głosów

  • Podkomisja ds. książki
  • Podkomisja ds. polityki paliwowo-energetycznej i górnictwa
  • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o obligacjach
  • Podkomisja nadzwyczajna ds. prawa prasowego
  • Podkomisja nadzwyczajna do opracowania metod i sposobów analizowania przez Komisję Kultury i Środków Przekazu problemów telewizji publicznej
  • Parlamentarny Zespół ds. Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego
  • Parlamentarny Zespół na Rzecz Wolności Światopoglądowej
strona posłaWystąpieniaInterpelacje, zapytania, oświadczeniaInterwencje poselskieBiblioteka Śląska
>> zobacz na stronie Sejmu R.P. – strona posła Ryszarda Zająca  
>> zobacz na stronie Sejmu R.P. – 119 wystąpień na forum Sejmu R.P.
>> zobacz na stronie Sejmu R.P. – 197 interpelacji, 3 zapytania, 8 oświadczeń
wg. rejestru w biurze poselskim – ok. 1500 interwencji w sprawach wyborców, tj. statystycznie ok. jedna dziennie

Niektóre publikacje prasowe dot. działalności parlamentarnej posła

w trakcie kadencji 1993-1997 opublikowano ponad tysiąc publikacji prasowych, tj. statystycznie jedną co półtora dnia

Niektóre publikacje prasowe dot. działalności parlamentarnej posła w 1993 roku

Niektóre publikacje prasowe dot. działalności parlamentarnej posła w 1994 roku

Niektóre publikacje prasowe dot. działalności parlamentarnej posła w 1995 roku

Niektóre publikacje prasowe dot. działalności parlamentarnej posła w 1996 roku

Niektóre publikacje prasowe dot. działalności parlamentarnej posła w 1997 roku

strona w opracowaniu

 

WESPRZYJ FUNDACJĘ DLA DEMOKRACJI – WPŁAĆ PROSZĘ DATEK NA KONTO

PKO BP S.A. nr konta: 71 1020 2498 0000 8902 0590 7557pobierz blankiet wpłaty

 

 

powrót na stronę startową