dowód pokrewieństwa

Moim Dziadkiem (ojcem mojej biologicznej matki) jest Cichociemny por. Józef Zając [*]  ps. Kolanko, Rozdzielacz, Zawór (1902-1968) uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, Powstania Warszawskiego, kampanii francuskiej, czterokrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych. Niestety, nie mogłem poznać mojego Dziadka – umarł w Londynie (9-10-1968), gdy miałem 9 lat… Jego pamięci poświęcam stronę o 316 Cichociemnych (w budowie). Wkrótce opublikuję tam […]