wyrok Sądu Najwyższego

Palanty z Solidarności Sprawę „palantów z Solidarności” zapoczątkował niedorzeczny akt oskarżenia, sporządzony przez prokuratora Karola Grzywacza z Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim. Oskarżono mnie o czyn, którego nie popełniłem – aby tylko przypodobać się wówczas „jedynie słusznej” sile przewodniej jaką była NSZZ „Solidarność”. Niemałą rolę w oskarżeniu odegrał prokurator Jan Maniara. W procesie politycznym, poprzedzonym […]

Palanty – kalendarium wydarzeń

Palanty z Solidarności – kalendarium Sprawę „palantów z Solidarności” zapoczątkował niedorzeczny akt oskarżenia, sporządzony przez prokuratora Karola Grzywacza z Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim. Oskarżono mnie o czyn, którego nie popełniłem – aby tylko przypodobać się wówczas „jedynie słusznej” sile przewodniej jaką była NSZZ „Solidarność”. Niemałą rolę w oskarżeniu odegrał prokurator Jan Maniara. W procesie […]

Jestem dziennikarzem

Mogę podjąć się publikacji na zlecenie (np. umowę o dzieło) – napisz do mnie. Publikuję teksty o tematyce: politycznej społecznej gospodarczej prawnej finansowej religijnej naukowej ekologicznej dot. partycypacji obywatelskiej dot. rewitalizacji społecznej dot. nowych technologii dot. społeczności lokalnych dot. organizacji pozarządowych i in. Poniżej niektóre publikacje prasowe mojego autorstwa. 25 maja 1982 – pierwsza publikacja […]

Poseł na Sejm R.P.

Poseł na Sejm R. P. W wyborach parlamentarnych 1993 roku uzyskałem 9 185 głosów wyborców. Do Sejmu R.P. wybrano mnie na fali społecznego oburzenia sprawą „palantów z Solidarności”. Wskutek tego procesu politycznego, bezprawnie mnie skazano oraz pozbawiono wolności. W efekcie tej sprawy zostałem uznany pierwszym więźniem politycznym III R.P. W trakcie kadencji parlamentarnej miałem 119 […]

Pierwszy więzień polityczny III R.P.

PALANTY Z SOLIDARNOŚCI Sprawę „palantów z Solidarności” zapoczątkował niedorzeczny akt oskarżenia, sporządzony przez prokuratora Karola Grzywacza z Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim. Oskarżono mnie o czyn, którego nie popełniłem – aby tylko przypodobać się wówczas „jedynie słusznej” sile przewodniej jaką była NSZZ „Solidarność”. Niemałą rolę w oskarżeniu odegrał prokurator Jan Maniara. W procesie politycznym, poprzedzonym […]

Potem nie było lepiej

Ryszard Marek Zając  dziennikarz, działacz społeczny W wyborach parlamentarnych 1989 pracownik, następnie kierownik Biura Wyborczego Warszawskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Warszawie, w tzw. „Niespodziance” – zobacz „Już jesteśmy” („Gazeta Wyborcza” nr 2). Zobacz artykuł – „Solidarność. Polska Rewolucja”. Zobacz stronę – czerwiec1989 oraz podstronę o biurze wyborczym „S” w Warszawie (Niespodziance). We wrześniu 1989 staż […]

Kiepski początek

Ryszard Marek Zając  – dziennikarz, działacz społeczny Wnuk Cichociemnego, por. Józefa Zająca ps. Kolanko [*] (1902-1968), uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, Powstania Warszawskiego, kampanii francuskiej, odznaczonego Srebrnym Krzyżem Zasługi, czterokrotnie Medalem Wojska, czterokrotnie Krzyżem Walecznych (patrz dowód pokrewieństwa). Od 26 października 1979 do 8 grudnia 1981 służba wojskowa, we wrześniu 1980 autor listu do Wojciecha Jaruzelskiego w […]