Frater

pismo nowicjatu Franciszkanów Reformatów  „FRATER” FRATER – (łac. brat) to pismo nowicjatu Franciszkanów Reformatów – Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Matki Bożej Anielskiej, które wydawane było w latach 1995-1996. Ukazało się 11 numerów. We „Fratrze” opublikowano m.in. moje omówienia dokumentów Kościoła: Konstytucji dogmatycznej „Gaudium et spes” – artykuł „Kościół w świecie”, Frater nr 3/86, 4/86, Konstytucji […]